dimecres, 23 d’abril de 2008

Edicions i disseny: DVD 'Presentació del Basilisc de Reus'


Duplicació i realització de la imatge gràfica del DVD 'Presentació del Basilisc de Reus' (AFD0108).

Data // abril 2008.
Tirada // 500 exemplars.
Client // Estol del Basilisc de Reus.