dilluns, 15 de desembre de 2008

Edicions i disseny: DVD 'Videoclip Roger Benet i els Oximorònics 'La dona contemporània''


Duplicació i realització de la imatge gràfica del DVD que recull el videolcip de la cançó 'La dona contemporània' de Roger Benet i els Oximorònics (AFD0408) realitzat per Acid Factory.

Data // desembre 2008.
Tirada // 20 exemplars.