dijous, 18 de juny de 2009

Disseny: XIè Concurs de Música Jove de Reus 2009 // Cartell de les semifinals


Realització del cartell de les semifinals del Concurs de Música Jove de Reus 2009, seguint la mateixa línia gràfica de les bases.

Data // juny de 2009.
Tirada // 200 exemplars.
Client // Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Reus.